موارد مهم در مورد نصب صحیح پکیج

۱. نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه با ایجاد نمودن مقداری دود مکش دودکش ساختمان را کنترل کند. اگر گرفتگی در مسیر آن وجود دارد نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نموده و مسیر دودکش را باز نماید تا مانعی در مسیر خروج دود نباشد. ۲. در قسمت بالای منبع انبساط یا بر روی … ادامه مطلب