مرکز تخصصی تعمیرات پکیج در اردبیل | تعمیر ، نصب و سرویس

آشنایی و به روز بودن نیروهای این مرکز به فناوری های جدید و نوین دنیا و همچنین توانایی منحصر به فرد این نیرو ها، در زمینه تعمیر و سرویس انواع مختلف پکیج  باعث شده است که خدمات و سرویس دهی به این دستگاه ها، بدون نیاز به جابجایی، در محل انجام گرفته تا هزینه تعمیرات پکیج  در اردبیل برای مشتریان گرامی تا بیست درصد کاهش یابد.